afrikan daba jeclaa daawo meeluu ku dhagan yahay qooq kaliix