Thursday, February 25, 2016

haduu qof lacag ku siiyo ha isku qadan hadii kale saan filo