Sunday, February 21, 2016

kkkkkkk aaway islamihi cajinka Warejinayay Dacwaa la,idin Ka yahay uga lexda ninkeda Gabadhan