Monday, February 22, 2016

naag jidka mareyso ha isku shukansan hadi kale saan filo daawo