nin naagtisa iibinayo galadaan edab daranaa wayuusin waaweyn