Sunday, February 28, 2016

nin naagtisa iibinayo galadaan edab daranaa wayuusin waaweyn