ceeb badanaa ma xishoneyso naagtaan arag waxey sameyneyso