Daawo Hooyo ayaa la weydiiyay: Caruurtaada yaad u jeceshahay?