gabar bishimaha laga dhuuqaayo qarxiskaan arag hee