Makadooniya oo celinta qaxootiga u isticmaashey Gaaska ilmada keena daawo