Saturday, March 12, 2016

naa doofaar yahey cunugaaga kalay u imow hadi kale jidka ugu tagaa daawo yaabkaan qurbaha kajiro