Tuesday, March 15, 2016

niikada waalan qaabkaan gabadhi nikeeda ugu niikiso waa dhareeraa