QISADII AY KUSOO DAGDAY SUURATUL MUJAADALAH (DOODII)