Qisadii Masuuxu Dijjaal Iyo Yuug wama Yuug ( Juuj Wama Juuj) daawo