Sunday, March 27, 2016

Qisadii Masuuxu Dijjaal Iyo Yuug wama Yuug ( Juuj Wama Juuj) daawo