Tuesday, March 29, 2016

Qiso iimaanka kuu siyaadineyso: Allah baan talo saartay kadibna... daawo