Qiso iimaanka kuu siyaadineyso: Allah baan talo saartay kadibna... daawo