Walee Wa La Isku Dhagan Yahay Ninkale Ayey U Aaday Qoftan Dawo Waxa Kudhaco