wax duxaayo ku dadaal deynba halaguugu yeeshee daawo