waxa meeshan ka dhacay indhahaaga ku arag adaa yaabayee