xariif shaxaari ah wuxuu gabadhaha ku sameynaayo daawo