xariif shaxaari daawo gabadhaan wuxuu ku sameynaayo qarxis