abaa isgaad gaad meeshaan ka socdo daawo hee caadi mahan