Geel laga yaabay sida uu u dhawaaqayo daawo adaaba qosli doonee