jawaab ku socoto muqalas somali ah masar joogo daawo