jawaab uu soo diray nin muqalas ah masar joogo daawo