qosolkii aduunka bal car garo suaashan oo ka jawaab