raga gabdhaha dabadooda ku mashquulo saanaa u danbeyso daawo