Friday, April 1, 2016

SOO ISLAAMKIISII SOOMAALI BAA SABAB U AHAYED. daawo