xabadaan maxaa ka qaldan galmada ka sheekeyneyso daawo