Tuesday, May 17, 2016

fanaanad dharka tuuratay oo isa soo qaawisay qarxiskaan daawo hee