fanaanad dharka tuuratay oo isa soo qaawisay qarxiskaan daawo hee