gabar nasaheeda loo jeedo baati wadato qarxis daawo