Tuesday, May 10, 2016

gabar nasaheeda loo jeedo baati wadato qarxis daawo