Friday, May 13, 2016

Ninkayga WAA BAQTI daawo qarxiskaan yaab