wiil gabar bishimaha ka dhuuqaayo daawo qarxiskaan