Thursday, June 23, 2016

Baro Sujuudu sahwiga iyo sida Salaadaha loo qaleeyo.