Baro Sujuudu sahwiga iyo sida Salaadaha loo qaleeyo.