Daawo Kan Doqonka AH Waxu Samaynayo Ninkan Layaabki Aduunka...