Sunday, June 26, 2016

dhaxda ka dheel timaha dhinac u rog ruuneey wax duxaayo