Guskey jecel yihiin nagaha gabdha ka shekeynaayo yaab