KK Sheko Waalan Anaga is waseyno Ma Nala Aroooso Kulahaa Dawo Gabadhan