Tuesday, June 14, 2016

KK Sheko Waalan Anaga is waseyno Ma Nala Aroooso Kulahaa Dawo Gabadhan