daawo gabadhaan materialistiga ah sida loo galay dhulka lagu jiiday