Tuesday, July 12, 2016

Gabar ka sheekaynaysa GuSkA DuMarkA QanciN karA & Noocyadiisa