Monday, July 25, 2016

Gabar ka sheekaynaysa GuSkA DuMarkA QanciN karA & Noocyadiisa