Sunday, July 3, 2016

La Yaabka Dunida Naag Ku Fool Ku Soo Boodday oo Ninkeedu Caawiyey