layaab wiil ku dhashay asagoo leh seen sida xayawaanaadka oo kale