qaabka galmada gabadha kaa kor marto kuna fadhiisato guska ( barashada galmada )