sheeko xaqiiq ah naagtaada hadaad barto dooro iyo jibsi casho haka sugin waa digniin 2016HD