GABAR KA SHEEKAYNAYSO QAABKA GUSKA UGALA MAC YAHAY