galmada diraca iyo gor goradaa tee lagu hor kacsadaa