GUURKA ILAMA ADEERADA ISLAAMKA MUXUU KA QABAA? IYO CUNISTA HILIBKA CAS?