Haye Dawo Yaabkan Sida Raga Loo Galo Marka Isku Xanaqdan Sidaan Waydhacda Kkkkk