Majaaajilo qosol Aad La ilmaynaysid Daawo amanta shukansiga New Genarationka danbe