Saturday, August 27, 2016

subxannah !Ninkeyga anoo dhiiga umusha kujira ayuu xaas iga dhigtya!