xaaskayga waajeclahay laakiin markay dhiiga caadada usoo dhawdahay .....